dimecres, 28 de gener de 2015

L'ORACIÓ SIMPLE. SN SUBJECTE + SV PREDICAT. REFORÇ I AMPLIACIÓ.


(imatge extreta de catala3escolagrevol.blogspot.com.)


Hola a tothom! CARINYETS, comencem tema nou!!! Ànimssss!


0. CATEGORIA, SINTAGMA I FUNCIÓ

S’han de distingir aquests conceptes.

-Categoria: la categoria gramatical fa referència a cadascun dels diferents tipus de mots o paraules que té una llengua. Es classifiquen segons la forma i el significat en: nom o substantiu (casa), adjectiu( gran), verb(ser), determinant(algun), pronom(ella), adverbi(ara), preposició (a), interjecció (apa!)i conjunció(però, i).

-Sintagma: fa referència al grup de mots que formen una unitat al voltant d’un nucli. Hi ha cinc tipus de sintagmes:
·         Sintagma nominal (SN): on el nucli és un nom. Ex.: Els meus grans amics
·         Sintagma verbal (SV): on el nucli és un verb. Ex.: viatjaven pel mar
·         Sintagma adjectival (SAdj.): on el nucli és un adjectiu. Ex.: molt fàcil
·         Sintagma adverbial (SAdv.): on el nucli és un adverbi. Ex.: massa aviat
·         Sintagma preposicional (SPrep.): és un sintagma que duu una preposició davant. 
Ex.: amb una clau anglesa (preposició+ SN)

-Funció: la funció és la relació que manté un mot o sintagma amb la resta de mots d’una oració. Hi ha dotze funcions sintàctiques diferents:
- subjecte, predicat, complement del nom, complement de l’adjectiu, complement de l’adverbi, complement del verb. Exemples:
Complement de l’adjectiu "No és capaç d'una cosa així".
Complement de l’adverbi. "La Mercè canta extraordinàriament ."

Dins del complement del verb n’hi ha de diversos tipus:

-          Complement directe, complement indirecte, atribut, complement predicatiu, complement de règim verbal o preposicional, complement circumstancial i complement agent.

1.L’ORACIÓ. PRINCIPIS BÀSICS.
-L’oració és un conjunt de paraules que tenen un sentit complet, entre les quals sempre hi ha d'haver un verb.  Ex: *El Joan (no té sentit- no és una oració) - El Joan riu (és una oració).
-          
         -L’oració està formada per dos elements bàsics:
-          El subjecte, que indica de qui o de què es parla.
-          El predicat, que informa sobre el subjecte (activitat o estat...).
El ministre                  ballarà un rock 
  SUBJECTE                              PREDICAT

-Els elements que formen l’oració no es troben pas en el mateix nivell d’igualtat . Hi ha elements que dominen (els nuclis) i elements dominats o subordinats (complements).
El ministre                         d’afers interiors               ballarà                 un rock al Parlament
NUCLI SUBJECTE          complement subj                NUCLI PREDICAT    complement verb

-Els dos pilars o fonaments de l’oració són el nucli del subjecte (nom, generalment) i el nucli del predicat (verb)

El nucli del subjecte és, generalment, un nom o pronom: ministre/ ell
El nucli del predicat és un verb: ballarà

El ministre d’afers interiors  ballarà un rock al Parlament
NUCLI SUBJECTE                     NUCLI PREDICAT

Concordança
-El nucli del subjecte i el nucli del predicat concorden en nombre (singular/ plural):
L’infant plora/ els infants ploren
No podem dir * L'infant ploren / els infants plora

Per identificar un subjecte cal fer la prova de la concordança. És a dir, mirar quin és el SN que concorda amb el verb.
El teu gos pesa vint quilos
*El teu gos pesen vint quilos. Els teus gossos pesen vint quilos
                                               subjecte

EL SUBJECTE EL·LÍPTIC
De vegades, el subjecte d'una oració ja queda sobreentès perquè el verb ens n'indica la persona i el nombre. En aquest cas diem que el subjecte de l'oració és el·líptic. I tota l'oració és el SV predicat
( Jo)                                                                           No vull més macarrons! 
Subjecte el·líptic 1a pers sg.                                               SV predicat

(Ells)                                                                          Llegien un capítol de la novel·la
Subjecte el·líptic 3a pers pl.                                               SV predicat

ORACIONS IMPERSONALS
Les oracions impersonals són aquelles que no tenen subjecte, ja que no el necessiten. Aquestes oracions són les que tenen com a nucli verbal un verb impersonal. 

Els verbs impersonals són:

a) Els verbs que es refereixen al temps meteorològic: ploure, nevar, pedregar...

Demà plourà tot el dia - No té subjecte
SV Predicat

b) El verb fer quan es refereix a un fenomen meteorològic: fer sol, fer fred...
Fa fred en aquesta habitació -  No té subjecte
SV Predicat

c) El verb haver-hi:
No hi ha ningú al pati - No té subjecte
SV Predicat


EXERCICIS PER A TOTS ELS 2NS!!!

1. Identifica el SN subjecte d'aquestes oracions fent la prova de la concordança i assenyala el nucli del SV Predicat.
a) Els peatges de les autopistes s'han encarit molt.
b) No em saluda mai, en Josep.
c) Quatre alumnes d'aquesta classe han aprovat les matemàtiques.
d) M'encanten els ous ferrats!
e) Els diners del calaix pertanyen a la mestressa de la botiga.

2. Digues quines d'aquestes oracions són impersonals i quines tenen subjecte el·líptic:
a) Surt de casa a les set en punt.
b) Aquest cap de setmana farà fred als Pirineus.
c) Ha perdut les claus de l'armariet.
d) Salvem les balenes.
e) En aquest càmping no hi ha piscina.
f) Vull una truita de pernil dolç
g) L'hivern passat va nevar a Amposta.

3. Identifica el SN subjecte i el SV predicat d eles oracions següents. Encercla el nucli del subjecte i el del predicat i comprova si concorden en persona i nombre.
a) Una antiga amiga m'ha visitat aquesta setmana.
b) No m'agraden els xampinyons.
c) Tu saps l'adreça de l'Anna?
d) En Josep i l'alícia són de Reus.
e) Jo faré catorze anys al febrer.
f) Li pica el nas.

4. Localitza els verbs del text següent i digues quins tenen un subjecte el·líptic.

La casa s'alçava sobre una lleugera elevació just al límit del poble. Estava aïllada i donava en una àmplia extensió de terra de pastura del West Country. La cas no era destacable, de cap manera: tenia uns trenta anys, era més aviat rabassuda, més aviat quadrada, d'obra vista, i al davant tenia quatre finestres d'unes dimensions i unes proporcions poc agradables a la vista.
                                            Douglas Adams, Guia galàctica per a autostopistes (adaptació)
5. Digues quin és el SN que fa de subjecte en les oracions següents. Si no hi apareix explícit, expressa'l amb un pronom personal (jo, tu ... ).
a)  Estimat, t'he de deixar.
b) Hem descobert tantes coses junts!
c)  La meva àvia ens feia un pastís amb móres de l'hort dolcíssim.
d) Els bons records de vegades són com les roses oloroses amb tacte de seda.
e)  M'has donat alegria, felicitat, seguretat, calma ...
f)  Les nenes gran s ja no en duen, de xumet.
g)  La meva germana perita està enamorada de tu.

6. Digues quin tipus de sintagma (SN, SV, SAdj, SAdv o SPrep) és cadascun dels sintagmes
destacats en negreta.
a) La separació encara seria més dolorosa.
b)Els nens de l' escola es riurien de mi.
c)Els bons records són com les roses oloroses.
d)La meva germana esta enamorada de tu.
e)  He estar molt bé amb tu.

7. Digues quin és el SN que fa de subjecte i el SV predicat en les oracions següents.
a)El pare i la mare sempre han respectat la nostra relació.
b) Aquelles vacances van ser molt relaxants.
c)Tu sempre has estat al meu costat.
d)La decisió final l'he presa jo.
e) Com es riurien de mi els nens de l' escola!

8. Digues quins tipus de sintagmes són: aquesta tarda, una connexió, sense fils, amb llet, avui, extraordinari, de Nadal, del consell escolar, cada divendres, dels pagesos, oberta, tots ells

ACTIVITATS NOMÉS PER A 2N X!!

1.Analitza les oracions següents i marca’n el sintagma nominal que fa de subjecte i el sintagma verbal.Si el subjecte està el·lidit, posa la persona a la qual correspon:
a) Demà, amb els de la classe, anem a Tarragona.
b) La gent s’exclama que els pisos són molt cars.
c) Avui actuarà per televisió un cantant famós.
d) Va estudiar vuit hores seguides.
e) Per Nadal sempre felicito els meus amics.
f) En Joan va fer un salt molt alt.
g) Aquesta barana la va fer un ferrer.
h) El jugador es va fer mal al peu i li van fer un massatge.
(Activitat Nou om. Ed Castellnou)

2. Subratlla els subjectes de les frases del text i encercla-hi els verbs. A més indica si els subjectes són el·líptics i la persona, com també les frases impersonals:
Un estat manat per joves
Un avió s’estavella en una illa deserta. Moren tots els adults, però sobreviuen una trentena de nens que hauran d’aprendre a viure-hi. Tenen diverses edats i condicions i tots ells són molt joves, però aconsegueixen organitzar-se i intenten buscar la manera de ser rescatats. Alianza Editorial ha celebrat el seu 60è aniversari amb la publicació de diverses obres clàssiques, entre les quals hi ha la interessant història d’El senyor de les mosques, de William Golding, un clàssic amb nivells de lectura diversos.
Enric Castelló, Diari de l’estudiant 

(Activitat ampliació Nou Arç. Ed.Castellnou)

dimecres, 21 de gener de 2015

EL VERB. REFORÇ I AMPLIACIÓ.

(imatge de google imatges)
EI, BITXETS!! AQUÍ VA UNA DE LES CATEGORIES MÉS IMPORTANTS, EL VERB!!!


EL VERB

1-El verb és una categoria  gramatical que informa sobre les accions o estat del subjecte:
Ex.: La gent riu/Els infants creixen/ La tieta plora.

2.-Les formes verbals estan formades per dos components:

-el lexema o arrel: és la part que no canvia, es manté igual en totes les formes del verb i conté informació sobre el significat del verb. Per ex.: cant-, dorm-, sent-

-la terminació o desinència: és la part que canvia en cada forma verbal. Indica el temps (present, passat, futur), la persona (1a,2a o 3a), el nombre (singular o plural), el mode(indicatiu, imperatiu o subjuntiu). Són els morfemes verbals.

3.-Les terminacions, desinències o morfemes verbals:

LES TERMINACIONS O MORFEMES VERBALS
PERSONA
Fa referència a les tres persones:
1a persona- Jo/nosaltres: emissor
2a persona- Tu/vosaltres: receptor
3a persona- Ell/ells: referent
Jo miro, nosaltres somiem tu escrius, vosaltres exagereu,
ell pensa, elles pinten
NOMBRE
Indica si és singular o plural
Singular- jo miro, tu escrius
Plural- ells juguen
TEMPS
Indica el moment en què es realitza l’acció. Els temps bàsics són:
-present
-passat
-futur
Canto, escolto, penso
Mirava, vaig escoltar
Cosiré, marxarem
ASPECTE
Indica si l’acció està acabada o no.
-Aspecte perfectiu: acció acabada
-Aspecte imperfectiu: acció inacabada
Vaig rentar, han tornat
Cantava, rento
MODE
Indica l’actitud del parlant:
-indicatiu: exposició de fets reals
-subjuntiu: fets imaginaris,hipotètics, desitjos...
-imperatiu: expressa ordres
-condicional: expressa una condició
Sento, tornava, miraré
Vull que vinguis, que m’escoltis
Vine! Torna! Escolta’m!


4.-Els temps simples i els compostos:
-Són simples: els formats per un sol mot. Per ex.: somiava, voldré, torna
-Són compostos: els formats per l’auxiliar haver conjugat i el participi del verb. Per ex.: havia tornat, havia fet, hagués vist.

5.- Formes personals i no personals:
-personals: informen de la persona i nombre. Per ex.: visc (1a sing. jo), anem(1a pl. nosaltres), veniu (2a pl. Vosaltres), tornaran (3a pl. Ells/elles)
-no personals: no informen ni de la persona ni del nombre. Són  I'infinitiu -conèixer, el participi -conegut, i el gerundi -coneixent.6.-Les conjugacions:
Segons la terminació de l’infinitiu, els verbs s’organitzen en tres conjugacions:
                               -1a conjugació: verbs acabats en –ar. Per ex. tornar, saltar, anar
-2a conjugació: verbs acabats en –er o –re. Per ex. perdre, riure, córrer, témer -3a conjugació: verbs acabats en –ir. Per ex. dormir, sentir, servir
7.-Verbs regulars i irregulars:
-És regular si es conjuga com el verb model de la seva conjugació: cantar
(1a conjugació), témer i perdre (2a conjugació), dormir (3a conjugació), servir (3a conjugació incoativa). Són verbs incoatius aquells que intercalen el grup -eix- entre el lexema i la terminació en algunes persones d'alguns temps (serveixi, serveixes, serveix ... ).

-És irregular si no es conjuga com el verb model: vinc (i no *veno)

8. Veu activa i veu passiva:
-Un verb està en veu activa si el subjecte realitza I'acció: La Lluïsa recull la pilota.
-Un verb està en veu passiva si el subjecte rep I'acció: La pilota és recollida per la Lluïsa.

9. L’anàlisi morfològica d’una forma verbal consisteix a enumerar totes les característiques que presenta. Se sol seguir l’ordre següent: persona – nombre – temps – mode – verb - conjugació.
Per ex.:
-cantaves: 2a persona del singular del pretèrit imperfet d’indicatiu del verb cantar (1a conjugació).
-cantant: gerundi del verb cantar (1a conjugació).

(Exercicis Cruïlla 2.0 1r ESO. Pàg. 238 i 258)                         
Exercicis PER A TOTS ELS 2NS!!!
1.Separa, a cada sèrie, el lexema de les terminacions
a)      Tornar, tornaré, tornaven, tornem
b)      Estimar, estimo, estimaves, estimi
c)       Agafar, agafeu, agafessis, agafaràs
d)      Vigilar, vigila, vigilaré, vigilés
e)      Escampar, escampat, escamparem, escampi
f)       Saltar, salta, saltaven, saltés
g)      Dormir, dormissis, dormirem, dormíeu

2.Escriu l’infinitiu de les formes verbals següents i indica a quina conjugació pertany cada verb


Infinitiu
Conj.

Infinitiu
Conj.

Infinitiu
Conj.
tornaré
Torn- ar
1a
arribi


escrigui


creiem


aixafaràs


venia


moria


suspenc


naixem


aprovaré


perdia


sento3. Localitza els verbs del text següent i digues, en cada cas, si són regulars o irregulars. Per saber-ho, comprova si es conjuguen com els seus respectius models de conjugació:

Fa uns dies la mare et va parlar de les pluges de fang, que embruten tot allò que toquen. Es formen a partir de les tempestes de sorra del desert. Partícules de sorra quasi microscòpiques es veuen empeses a altituds considerables. Els vents que bufen a les capes altes atmosfèriques arrepleguen el polsim de desert i el transporten d’una banda a l’altra. Quan plou, l’aigua arrossega totes les partícules en suspensió, i dóna lloc al que coneixem com a pluja de fang.
Eva Piquer, La noia del temps

4. Assenyala les formes verbals d’aquestes oracions i indica en quina persona gramatical i en quin nombre està cada una:
a)      Tenies por?
b)      Farem un croquis.
c)       Senties la veu de la consciència?
d)      No ho deixis per demà.
e)      Ja sé on anirem aquesta tarda.
f)       No teníem idea del que volien.
g)      No creuen que funcionem sols.
h)      Ho faré sense presses i veuràs com em surt de bé.

5. Canvia el nombre de les formes verbals de l’activitat anterior. Torna a escriure les oracions i fes els canvis que calgui perquè tinguin sentit.

6. Escriu l’infinitiu, el gerundi i el participi de les formes verbals següents. Fixa’t en el model.
Tornaries, temeu, serviran, treu, saltava, sortien, perdreu, moria, cobrem, xiules, partiré, creixen

Infinitiu
Gerundi
Participi

Infinitiu
Gerundi
Participi
Semblava
semblar
semblant
semblat
Tornariestemeuservirantreusaltavasortienperdreumoriacobremxiulespartirécreixen

7. Classifica les formes verbals destacades en personals i no personals. En el cas de les formes no personals, digues si són infinitius, gerundis o participis:
Incapaç de dormir encara, li van venir al pensament els pares. Era cert que es volien separar? Sempre estaven discutint, però això no era nou, perquè tots dos tenien un caràcter fort i els agradava sortir-se amb la seva. Neil estava acostumat a sentir-los cridar a casa. Al començament les baralles dels pares l’entristien, però havia arribat a la conclusió que no eren tan fortes com semblava; eren tempestes d’estiu i se n’anaven tan de pressa com havien vingut. Llavors els pares acabaven rient com abans, i tot tornava a la normalitat.

8. Fes tres oracions amb temps simples i tres amb temps compostos.

9. Assenyala les formes verbals del fragment següent i indica si es tracta de temps simples o compostos:
Neil no es trobava bé. Estava cansat, no havia dormit i no podia deixar de pensar en el seu pare i en el fantasma. D’alguna manera se li confonien al pensament el record de l’un i la imatge de l’altre.
No tenia ganes d’esmorzar, però la tia Ellen va insistir que prengués una mica de te i pa. Els havia preparat uns entrepans i un termos amb cafè calent. Neil ho va ficar tot a la motxilla, on aquesta vegada havia ficat també l’anorac, uns pantalons impermeables i un jersei.
Alan C. MClean, El fantasma de Kilmory


10. Fes l’anàlisi morfològica de les formes verbals següents:
a)Veure             b) suspendrem                c) morien            d)compris           e) havia tornat
f) trobés            g)he anat                          h)has esperat      i)sortiria              j) hauré menjat
k)hagués ferit    l)marxant                         m) carregada      n) deixo              o) van venir

11. Fes l’anàlisi morfològica de les formes verbals següents:
a) cantàveu                  b) cantarà                        c)cantà                              d)cantada
e)havent cantat            f)haver cantat                  g)hem cantat                    h)havíeu cantat
i)hauran cantat             j) haguí cantat                 k)vaig cantar                    l)hauries cantat              
m)canti                         n) cantarien                     o) cantéssiu                      p)hagi cantat     
q) hagués cantat           r)canteu vosaltres            s) canto

ACTIVITATS NOMÉS PER A 2N X!!


1.Subratlla els verbs que hi ha en el text i analitza’ls (mode, temps i persona):
Un equip d’arqueòlegs de la Universitat de Barcelona ha trobat els primers indicis mundials de l’aparició de la ramaderia. L’equip ha trobat al jaciment de Tell Halula indicis de la domesticació de cabres.
Les proves del carboni han demostrat que es tracta d’un poblat que habità la zona fa més de 8.000anys. Segons el professor del departament d’Història Antiga, també s’han trobat a Tell Halula els primers indicis de treballs col·lectius i d’obres per controlar l’aigua.
Aquest grup de la Universitat forma part de la Missió Arqueològica a Síria i treballa en aquest jaciment proper al riu Eufrates.(Activitat avaluació Nou arç Ed. Castellnou)

2. Omple els buits amb la forma adequada dels verbs que estan entre parèntesis
Ahir la meva família............................(fer) una excursió al Montseny.
Aquest matí jo ..................................(arribar) tard a l’Institut.
Quan era petita .................................(jugar) cada dia al carrer.
Jo cada dia.........................................(estudiar) una hora a casa abans de sopar.
L’any passat el meu germà ...............................(suspendre) totes les assignatures.
La professora, avui, ens................................(posar) molts deures.
Va veure que la professora el.....................(mirar).
El diumenge passat jo............................dinar) a les 4h. de la tarda.
Ahir feien una bona pel·lícula per televisió, per això, aquesta nit no............(dormir) gaire.

(avaluació nou arç. Ed. Castellnou)

3.En aquest fragment de la novel·la Què farem, què direm?, de Pep Coll, hi ha uns quants verbs conjugats en un temps de passat. Detecta’ls i reescriu-los en la casella corresponent.
Aviat vaig començar a veure estols de joves amb bufandes del Barça i senyeres. Caminaven per la vorera i pel mig del carrer, a bon pas, com si haguessin de fer tard al partit. Va arribar un moment que la gentada de fora avançava més que els cotxes. Llavors vaig fer aturar el taxi i, després de pagar el viatge, em vaig ficar dins d’una multitud que gairebé se m’enduia costa amunt.
Vaig arribar al Palau xopa de suor i amb els peus destrossats. A la taquilla número tres vaig recollir l’entrada que m’havia deixat l’Iu. Darrere m’havia escrit un missatge: «Perquè has vingut, guanyarem el partit. Gràcies,Bet».              Pep Coll, Què farem, què direm?
imperfet perfet passat perifràstic plusquamperfet ( Nou arç Ed. Castellnou)

4. Transforma en obligació les oracions següents:
Ex.: Dinarem a les quatre Haurem de dinar a les quatre
a) Ella agafa el color blau: ............................................................................................................
b) Ho veia des de fora: ............................................................................................................
c) Plou: ......................................................................................................................................
d) Parlarem més alt: ................................................................................................................
e) Venia de molt lluny: .................................................................................................................
( Nou arç Ed. Castellnou)
5. En aquest fragment de la novel·la L’aiguamoll dels cocodrils, de Margarita Aritzeta, hi ha uns quants verbs conjugats en un temps de passat. Sabries distingir si es tracta d’un imperfet, un perfet, un passat perifràstic o un plusquamperfet? Reescriu-los en la casella corresponent.
No se li podia veure la cara, però en Miquel estava radiant. Es moria de ganes que li preguntessin
el que li varen preguntar:
—Quin cistell? El de les bosses?
L’has canviat de lloc? Què has fet? –va dir en Bac, alarmat.
No s’havien adonat que el menut s’enduia el cistell amb les bosses i l’arrossegava per l’embarcador
i que, quan va entrar al parc, l’havia anat a deixar entre unes rocalles de l’estany dels manjuarís.
imperfet perfet passat perifràstic plusquamperfet ( Nou arç Ed. Castellnou)