dimecres, 14 de maig de 2014

CONTINGUTS EXAMEN DE RECUPERACIÓ PER TRIMESTRES

(imatge de www.planetacurioso.com)
Continguts de l’examen de recuperació de 3r d’ESO per trimestres (DIA 16 o 17 DE JUNY)
1r trimestre
- Categories gramaticals
- Els gèneres periodístics
- Derivació
- Mots compostos
- Habilitació
- Pseudoderivats
- Literatura. Els trobadors.
- Literatura. Ramon Llull
- El gènere (masc. i fem.) i nombre (singular i plural) del substantiu
- El gènere i nombre de l’adjectiu
- La Notícia
- Lectura El diari vermell de la Carlota

2n trimestre
-Errades primeres
-Anàlisi en forma d’arbre de l’oració simple
- Identificar els Complements del verb: CD, CI, Atribut, CC, CRV, C. Predicatiu
- El text narratiu
- Errades segones
-Literatura. Les Quatre Cròniques.
-Lectura Camps de maduixa

3r trimestre
-Literatura. Joanot Martorell: Tirant lo Blanch
- Literatura. Ausiàs March
-Substitució dels complements del verb. Pronoms febles. Combinació CD+CI / Altres complements
-Tipus de textos: explicatiu, argumentatiu, instructiu, predictiu, descriptiu
- Poesia. Mètrica (versos, rima, estrofes) i figures literàries.
- Literatura. Renaixement. Il·lustració i Barroc. La Decadència de la literatura catalana. Francesc Vicenç Garcia
- Literatura. Romanticisme, Realisme i Naturalisme. La Renaixença. Els Jocs Florals. Àngel Guimerà, Narcís Oller, Jacint Verdaguer.
- Lectura triada: Raquel, Interrail/ Flanagan de luxe /Cor de tinta / Memòries d’Idhun I