dilluns, 23 de maig de 2011

3r d'ESO. DOSSIER.


(imatge de google imatges)

hOLA A TOTHOM!

- eL DOSSIER que heu d'entregar només ha de ser del 3r trimestre.


- heu de fer una introducció sobre quin segle neixen les llengües romàniques i quines són. I també quins són els primers textos escrits en català.


- I al final hi ha d'haver un esquema-resum de tot el què hem fet. 

- Data d'entrega: la segona hora de classe de català de la setmana segons el vostre grup. Aquells que no vingueu aquest dia i no me l'entregueu tindreu el trimestre suspès si no me'l feu arribar a través d'algú o el dia abans.