dissabte, 9 d’abril de 2011

3r d'ESO.REFORÇ I AMPLIACIÓ. LA POESIA. FIGURES RETÒRIQUES I MÈTRICA(imatge de google imatges)

HOLA METÀFORES, ENUMERACIONS I COMPARACIONS!

Ara treballarem la poesia, però abans hem de conèixer alguns recursos que usen els poetes. Les paraules són la matèria primera per a transmetre els seus pensaments, però per tal de fer-ho amb bellesa i donar més força al llenguatge usen les figures literàries i la mètrica.

Figures literàries - Vici generum Latinorum de la UAB
https://wikis.uab.cat/genera/index.php/Figures_liter%C3%A0ries

Figures literàries. Lluís Miret
http://lluismiret.es/figures.htm
Repàs de Mètrica i versificació

http://www.xtec.cat/~aribas4/literatura/metrica.htm

Figures retòriques de JRocal24

http://www.xtec.es/~jroca124/figures.htm


Exercicis
PER A TOTS ELS 3RS!!!
Exercicis Biblionet de figures retòriques

http://www.xtec.es/~lrius1/exercicis/sp06.htm

Figures Retòriques Activitats
de malgar19
http://personal.auna.com/malgar19/llengua/activitats/Figures_Retoriques_Activitats.pdf


EXERCICIS PER A 3R A I B!!! (ELS DE 3R C I D, ELS TENIU A SOTA, NO US EN LLIUREU!!!)

1. Llegeix atentament aquest text i fes les activitats següents: 

La galant noia 

Embandereu finestres i torratxes 
i venteu les campanes a desdir, 
ompliu el got de les millors garnatxes, 
mateu dotze pollastres i un garrí. 

Que el nunci cridi al ball de les morratxes 
i a una òpera amb piano i violí, 
i a processó, que jo us daré les atxes 
i diners per a música i llatí. 

Escampeu pel carrer murtra i jonquilla, 
que arribarà la noia que a mi em plau; 
té els cabells llargs i curta la faldilla 
i un cos de reina que se'n va a sarau. 

Quan ella salti de tartana, a fe, farem un: 
–Oh! –tot empassant l'alè. 

Josep Carner, Els fruits saborosos 

1. Resumeix els fets que narra el poema. 

2. Amb quin ritme et sembla que s’ha de llegir el poema? Raona la teva resposta. 

3. Indica si hi ha rima o no i, si n’hi ha, si és assonant o consonant. 

4. Hi ha casos d’elisió o de sinalefa? Exposa’ls. 

5. Els versos són d’art major o d’art menor? Hi ha hemistiquis?


2-.Llegeix atentament aquest text i fes les activitats següents: 

Dóna’m la mà 

Dóna’m la mà que anirem per la riba 
ben a la vora del mar bategant, 
tindrem la mida de totes les coses 
només en dir-nos que ens seguim amant. 

Les barques llunyes i les de la sorra 
prendran un aire fidel i discret, 
no ens miraran; 
miraran noves rutes 
amb l’esguard lent del copsador distret. 

Dóna’m la mà i arrecera la galta 
sobre el meu pit, i no temis ningú. 
I les palmeres ens donaran ombra. 
I les gavines sota el sol que lluu 

ens portaran la salabror que amara, 
a l’amor, tota cosa prop del mar: 
i jo, aleshores, besaré ta galta; 
i la besada ens durà el joc d'amar. 

Dóna’m la mà que anirem per la riba 
ben a la vora del mar bategant; 
tindrem la mida de totes les coses 
només en dir-nos que ens seguim amant. 

Joan Salvat-Papasseit, L’irradiador del port i les gavines 

1. Digues de quin tema es parla en aquest poema. Fes-ne un resum. 

2. Digues quin tipus de figura de l’àmbit fonètic trobem en el vers: «a l’amor, tota cosa prop del mar presenta». Raona la teva resposta.

3. Quina figura literària de l’àmbit semàntic hi ha en la segona estrofa? Raona la teva resposta. 

4. Hi ha algun cas d’encavalcament? On? Raona la teva resposta. 

5. Podríem dir que, en aquest poema, hi ha polisíndeton o asíndeton? Raona la teva resposta. 

6. Fes el recompte de síl·labes de cada vers i indica’n la rima.

3.Llegeix atentament aquest text i fes les activitats següents: 

El pendís 

Jo deia ahir: 
ésser i sentir, 
fortuna rara. 
Per què la gent –rosec mesquí– 
no se n’amara, d’ésser i sentir? 
I era per mi goig pur. Mes ara, 

per un pendís rodoladís 
jo faig ma via. 
Un pas amunt i en llisco sis.
 Si defallia, 
per mon pendís 
tan dret i llis 
rodolaria. 

Si em vull salvar, 
bé cal pujar, 
no mirar enrere. 
Enlaire sols puc esguardar, 
que en la vorera 
l’herba es secà 
i es revoltà 
sa cabellera. [...] 

Clementina Arderiu, L’alta llibertat 

1. Digues de quin tema es parla en aquest text. Fes-ne un resum i explica el significat de «pendís».

2. Indica si hi ha rima o no i, en cas que n’hi hagi, de quin tipus és. 

3. Hi ha casos d’elisió i de sinalefa. Exposa’ls. 

4. Els versos són d’art menor o major? Hi ha hemistiquis? 

5. Digues què signifiquen les següents expressions del poema: «Un pas amunt i en llisco sis» i «en la vorera l’herba es secà i es revoltà sa cabellera.»


EXERCICIS PER A 3R C I D

Llegeix atentament aquest text i fes les activitats següents:
Amo l’aroma
Amo l'aroma d'aquest brot de menta 
que duus lligada dintre el teu somrís 
fes-me'n penyora tu, minyona esquerpa 
com vela nova que troba el garbí. [...]

Perquè vindria de la boca teva 
la posaria al mossec de les dents, 
fes-me'n penyora, del teu brot de menta: 
jo, per pagar-la, ja em donaria teu.

JOAN SALVAT-PAPASSEIT, El poema de La rosa als llavis, Columna, Barcelona, 2006

1. Digues de quin tema tracta el text i explica què s’hi narra.

2. El títol del text és un palíndrom. Busca al diccionari què expressa aquest recurs.

3. Compta les síl·labes dels versos. Tots tenen el mateix número de síl·labes? Quantes?

4. Fes una comparació que comenci: «M’agradaria ser com el brot de menta», que expressi el mateix que l’autor pretén amb el seu poema.

5. Crea sinestèsies a partir de les següents paraules del text per aconseguir expressar el mateix que l’autor pretén amb el seu poema.

a) aroma b) somrís c) brot de menta