diumenge, 3 d’abril de 2011

3r d'ESO. ERRADES QUE CAL EVITAR 1a PART(imatge de google imatges)
Hola "tenirs que"! I algun que altre "haver de" correcte!


Uix, me n'he adonat (res de donar-me compte!!- erradaaaaa) que havíem fet els exercicis a classe de les primeres errades i no havia penjat el document.


Me n'havia oblidat completament! Com que ja estava fet, acabat i corregit! Aquí el teniu, així podreu repassar i estudiar millor per a l'examen! Va, que no és gens difícil si estudieu una mica! ;)


VOSALTRES PODEU! NOMÉS CAL UNA MIQUETA D'ESFORÇ!


Exercicis del Quadernet 1r. Primeres errades de l'Ed. Text- La Galera.
primeres errades de martaaprovam


3r d'ESO. EXAMEN DEL 3r TRIMESTRE.


(imatge de google imatges)

hOLA estudiants estudiosos i molt estudioses de 3r!

Per aclarir una mica els continguts d'aquest primer examen de la tercera avaluació (això s'acabaaaaaaaaa!), aquí teniu punt per punt el que sortirà a la prova:

1. Errades que cal evitar:

Us posaré exercicis semblants als de classe. Hi haurà tota una sèrie d'oracions i vosaltres haureu de dir allò que és incorrecte i posar la forma que s'ha d'usar. Per cert, he vist que no hi ha penjats els exercicis primers que vam fer a classe. No trigaré a fer-ho! Tranquil·litat!Avui mateix, sí!


2. El text narratiu.Característiques.

Tots hem fet un conte escrit, però abans vam fer un repàs oral de les característiques del text narratiu estudiades el curs passat. Recordeu: personatges, estructura, espai, temps, narrador...


3. L'oració composta. Oracions coordinades, subordinades i juxtaposades.


a) Haureu de distingir quines són oracions simples i quines són compostes. Separar les compostes.

b)Hi haurà també un exercici on s'haurà de dir quines oracions són coordinades, subordinades i juxtaposades. ( Això només per a 3r A i B)

c)I per últim, haureu de marcar i distingir els diversos tipus d'oracions coordinades (disjuntives, copulatives, adversatives, explicatives...).
( Això només per a 3r A i B)

I sabent tot això a la perfecció, un 10 SEGUR!!! ÀNIMS! ;)

1r de BAT. EXAMEN DEL 3r TRIMESTRE


(imatge de google imatges)

hOLA estudiants estudiosos i molt estudioses!

Per aclarir una mica els continguts d'aquest primer examen de la tercera avaluació (això s'acabaaaaaaaaa!), aquí teniu punt per punt el que sortirà a la prova:

1. Literatura.Comentari de text dirigit:

Us faré una sèrie de preguntes sobre un poema, autor, època, moviment... i d'altres molt concretes sobre algun aspecte del text, relacionades amb el significat del poema, l'estructura o parts, la mètrica i les figures literàries.


Quin poema posaré? No ho sé! Bé, és mentida; sí que ho sé però no us ho vull dir. Només us comento que m'agrada molt Pere Quart, Salvador Espriu, Josep M. de Sagarra, Josep Carner... I possiblement hi sortirà un poema d'un d'aquests autors.


2. Propietats del text. Coherència, cohesió i adequació.

Hi haurà una o dues preguntes pràctiques, suposo que de corregir allò que no està bé i argumentar, donar les raons per les quals no està bé.


3. L'oració composta. Oracions coordinades i subordinades.

a)Haureu de marcar i distingir entre els diversos tipus de coordinades (disjuntives, copulatives, adversatives, explicatives...).


b)També haureu de diferenciar una oració subordinada substantiva, una d'adjectiva o una d'adverbial.


c)Distingir quines són les subordinades substantives completives, d'infinitiu, interrogatives i relatives.


d)Saber reconèixer quina funció fa tota la subordinada respecte de l'oració principal (subjecte, CN, C. Adj, C. Adv. CD, CI, Atribut...)


e)I per últim saber quina funció fa el relatiu dins de l'oració subordinada substantiva de relatiu.


I sabent tot això a la perfecció, un 10 SEGUR!!! ÀNIMS! ;)