divendres, 18 de febrer de 2011

3r d'ESO. NOSALTRES, FUTURS ARTISTES DEL CÒMIC!


(imatge de google imatges)

Hola Bettys Boops, Tintins, Simpsons, Novites, Doraimons, Mafaldes...!
Molt bé, després d'haver escoltat les explicacions tècniques a classe del tipus de vinyetes, els fumets o globus, el cartutx, el text narratiu, el diàleg, el pla americà, el primer pla, el mig pla, l'angle de visió, el contrapicat, el picat, la llum, el color, les onomatopeies... ens hem de posar a la feina, hem de fer per grups (màxim de quatre) un còmic.
Primer, cercarem idees entre tots els membres del grup. D'aquestes en farem una tria i n'escollirem una. I la que ens agradi més, la desenvoluparem. Ampliarem aquesta idea i la convertirem en un guió, el guió de la nostra historieta.
Ara ja tenim el guió, només cal desenvolupar-lo.


1. L'argument: per tenir clar l'argument hem de saber:a) A qui es dirigeix la història que es vol narrar.

b) Quins objectius es pretenen: ensenyar alguna cosa, moralitzar, entretenir, incidir en algun tema d'actualitat, transmetre valors, etc.

c) Com seran els personatges: quants n'hi haurà, com seran físicament i psicològicament, quins seran els personatges principals i quins els secundaris, quins seran els protagonistes, quins els antagonistes, etc.

d) En quins espais es desenvoluparà l'acció: reals o imaginaris, detallistes o minimalistes, etc.

e) En quina època transcorrerà la història: des de la prehistòria al futurisme de l'any 3000.

f) Quin estil o tractament s'usarà: humorístic, irònic, seriós, històric...
La definició d'aquests elements conformarà l'argument, que és una narració que ha de resumir l'acció, l'ambient i els personatges, basant-se en la idea inicial.
Per aconseguir un bon ritme narratiu, la història ha de ser lineal, o bé, si hi ha molts salts en el temps, ens hem d'assegurar que estiguin explicats molt clarament. També és important que no hi hagi desviacions del tema que allunyin del fil principal. Es defugiran les situacions lentes i avorrides.

2. El guió literari:El guió literari és una narració detallada de tot el que es veurà: les característiques dels personatges,dels llocs, els diàlegs, els canvis temporals...

En redactar el guió literari, s'han de tenir en compte alguns aspectes que facilitaran després el desenvolupament del guió tècnic:

a) Tot i que és una narració escrita, ha de contenir indicacions respecte les imatges. S'ha d'escriure amb mentalitat visual, imaginant la posada en escena de tots els elements.

b) El guió literari ha de contenir els textos que, després, en el guió tècnic, es repartiran entre les diverses vinyetes. És en aquesta fase on s'han de prendre decisions sobre l'ús quantitatiu i qualitatiu de les paraules.

c) Un altre aspecte que s'ha de tenir en compte és la dosificació de les informacions i dels recursos expressius, intentant no presentar els elements més espectaculars al principi.
Acostumem a fer les primeres vinyetes molt més atractives que les altres. A mesura que avança el còmic, les vinyetes es simplifiquen, de vegades, inclús no s'acaben de dibuixar. Una tècnica que és molt útil per evitar la pròpia desmotivació o el cansament és que comenceu dibuixant les vinyetes més difícils i deixeu les fàcils per al final.

3.El guió tècnic:
El guió tècnic pot ser un full pautat dividit en els apartats necessaris per a desenvolupar tot allò que s'ha de veure i sentir en les vinyetes. No inclourà les descripcions detallades dels personatges, els espais i les situacions si s'ha escrit un guió literari detallat.
Els apartats que sol contenir un guió tècnic són:

a) Títol de la historieta. S'ha de decidir el títol en el procés de guió, doncs aquest també ocupa un espai a la pàgina que s'haurà de reservar.

b) Número de la seqüència. És interessant fer la distinció entre seqüències per facilitar en el procés de dibuix la comprensió estructural de la història. Si s'ha redactat bé el guió literari, les seqüències correspondran als punts i apart de la narració.

c) Títol de la seqüència. Tot i que no s'utilitzarà en l'elaboració de les pàgines, pot ser útil per a fer el dibuix.

d) Número de la vinyeta. La numeració de les vinyetes ha de ser seguida, encara que dividim la historieta en seqüències i/o en pàgines.
S'ha de tenir en compte l'economia de l'espai. De vegades dibuixem moltes vinyetes que no són necessàries per a la comprensió de la història. És millor utilitzar poques vinyetes significatives sense que això dificulti la comprensió. L'extensió d'un còmic ha de ser la mínima indispensable perquè s'entengui la història.

e) Tipus de plans i angles de visió. S'han d'escollir els plans adequats i utilitzar amb habilitat els enquadraments i els angles visuals. Aquestes decisions vindran determinades pel guió literari, si hem aconseguit que sigui prou visual, sinó aquest serà el moment d'imaginar la planificació i angulació adequada.

Els tipus de plans solen abreujar-se, per una qüestió d'economia de l'espai, amb les inicials de les paraules que els defineixen:

- Gran pla general o pla panoràmic: GPG o PAN
- Pla general: PG
- Pla conjunt: PC
- Pla sencer: PS
- Pla tres quarts o americà: PA
- Pla mig: PM
- Primer pla: PP

f) Descripció de la imatge. S'haurà de detallar allò que s'ha de veure a la vinyeta: els personatges, els espais, les accions i la situació dels globus. S'haurà d'especificar bé elmoviment dels personatges i els objectes.

g) Descripció dels textos: els diàlegs, els monòlegs, els textos narratius, les onomatopeies, les metàfores visuals i els símbols gràfics. Els textos han de ser sintètics, tot allò que es pot veure dibuixat no s'ha d'explicar verbalment.
Hi ha guions que separen els textos dels diàlegs, monòlegs i cartutxos narratius de les onomatopeies, metàfores visuals i símbols gràfics que tenen un tractament gràfic més visual.
Finalment, recordeu que és molt important fer un guió tècnic detallat, sobretot per no tenir problemes després, a l'hora de dibuixar.
La fitxa per fer el guió tècnic, la teniu aquí:

I per últim, ens queda crear les vinyetes, els dibuixos... Ens ajudarem d'un programa magnífic que es diu GoAnimate. Com sempre, us explicaré les quatre nocions bàsiques a classe i després teniu els tutorials per acabar de saber com funciona:tutorial Goanimate I de siulny
Tutorial Goanimate II ¿Cómo crear una animación en goanimate? de MultiQuintero

Tutorial Goanimate III. Como usar goanimate de stickanimator1997Segur que us en sortiu molt bé i ens quedaran uns còmics genials!

També us poso els enllaços que hem vist per si necessiteu refrescar algun concepte.
0. Presentació El còmic de rferrer8


S'explica quins són els recursos per a crear un còmic (la llum, les vinyetes, el text i el color) i com es poden fer servir, amb diversos exemples.
Anàlisi dels elements compositius, expressius i gràfics del còmic. Inclou una cronologia del còmic i bibliografia recomanada.

3.
Un bloc sobre còmics ( de sobreinfo). Tota la màgia del còmic de superherois, la fantasia del manga i la il·lusió dels bons dibuixos de Marvel i d'altres en un bloc.
4. I si teniu ganes d'entretenir-vos una mica llegint-ne un, Spiderman vestit negre de Spiderman Català o aquest tan original fet amb fotos Els foto-còmics de Premi TIC
Mans a l'obra!