diumenge, 26 de juny de 2011

VACANCES!!

PER A EVITAR D'ACABAR AIXÍ...


(imatge de google imatges)
NECESSITEM UN TEMPS PER A NO FER RES, DE DESCONNEXIÓ, DE PAU, DE SILENCI, DE MAR...
(imatge de google imatges)
PER A RELAXAR-NOS, PER A LLEGIR... PER A RETROBAR-NOS

(imatge de google imatges)
O PER A FER VINT MIL ACTIVITATS!


PER AQUEST MOTIU, DINTRE DE DUES SETMANES... POSAREM RUMB A LES ESPERADES, VOLGUDES, MERESCUDES...
(imatge de google imatges)

US DESITJO MOLT BON ESTIU!!!!

(imatge de google imatges)

ENS RETROBAREM AL SETEMBRE!! NO EM FALLEU! GRÀCIES PER SEGUIR EL BLOC!!


(imatge de google imatges)

dissabte, 25 de juny de 2011

3r d'ESO i 1r de BAT. DEURES D'ESTIU!


(imatge de google imatges)

EL PARADÍS DE L'OCI I LA LLIBERTAT ARRIBA! FORA HORARIS, OBLIGACIONS I AVORRIMENT!

ABANS, PERÒ, UN CONSELL, FEU ANAR UNA MICA EL CERVELLET:


Els que sou de 3r d'ESO 
AMB EL QUADERNET D'ORTOGRAFIA LLENGUA CATALANA 3, DE DOLORS CLOTA I CARME GUILLAMON. ED. BARCANOVA.
ISBN: 84-489-1712-X


I els de 1r de BAT 
AMB LES ACTIVITATS DEL LLIBRE DE TEXT D'AQUEST CURS, LES DEL LLIBRE QUE VAU COMPRAR PER A LA RECUPERACIÓ DE L'ORTOGRAFIA O AMB LES QUE HI HA AL BLOC.


PER SI NO US VEIG A TOTS I A TOTES AQUESTA SETMANA PRÒXIMA, US DESITJO MOLT BONES VACANCES!!!!


(imatge de google imatges)

dijous, 16 de juny de 2011

CLOENDA PROJECTE COMPANY GUIA 2011!


( imatge de google imatges modificada)

Aquest dijous , 16 de juny, a l'Istitut Ernest Lluch i Martín celebrarem a les 17'30h, la cloenda del Projecte de Company guia entre d'altres.

A més també es farà un berenar multicultural "Tasta el món". És oberta la participació de tothom, només heu de dur un plat típic del vostre país d'origen.

Per la meva part, voldria agrair molt especialment la feina de tots els meus companys guia i nouvinguts 2011, l'entusiasme i les ganes d'aprendre que han demostrat.

GRÀCIEeeeeeeeeeeeeeeS!

dilluns, 13 de juny de 2011

PERQUÈ M'AGRADA!VÍDEO DE ELS MANEL- ANIVERSARI

Entreu en el seu món de fantasia...

divendres, 10 de juny de 2011

1r de BAT. RECUPERACIÓ D'ORTOGRAFIA


(imatge de google imatges)
Hola de nou, petits apòstrofs!

Ara he acabat de corregir tots els exàmens. Hi ha molta gent que s'ha salvat pels pèls! De totes maneres, ja sabeu que aquest estiu hauríeu de fer un repàs d'ortografia, redactant, llegint, fent exercicis, dictats, etc.

Els resultats són els següents:

HAURAN DE RECUPERAR TAMBÉ L'ORTOGRAFIA A L'EXAMEN DE LA SETMANA VINENT (sortirà alguna pregunta al respecte) ELS ALUMNES SEGÜENTS:

1r de BAT A

- Iván Barrios
- Karol Fajardo
- Rubén Iserte
- Alberto Loaiza
- Dego Mejías
- Sergio Pérez
- Ignacio Ramírez
- Adnane Talabi
- Judit Zamora

1r de BAT B

- Manel Álvarez
- Brian Caldwell
- Irene Calzadilla
- Fernando Domínguez
- Paulina Espinosa
- David Lascorz
- Sónia Castelló

ÀNIMS! nO US DESMORALITZEU! hEU D'ESFORÇAR-VOS MÉS PER ACONSEGUIR EL VOSTRE OBJECTIU, APROVAR!!!

dissabte, 4 de juny de 2011

3r d'ESO. RECUPERACIÓ. QUÈ ENTRA EN CADA AVALUACIÓ?

(imatge de google imatges)
HOLA RECUPERABLES!

Com us vaig dir, aquí teniu la llista dels continguts de la recuperació de català.

Si teníeu alguna avaluació suspesa, ja sabeu que us toca: a estudiar molt i molt! Sobretot no llanceu la tovallola abans d'hora. Creieu en vosaltres i intenteu-ho amb totes les forces. No teniu res a perdre i molt a guanyar! ÀNIMS!

CONTINGUTS PER AVALUACIONS:

1a Avaluació

1a Categories gramaticals. -determinants: articles, demostratius, possessius, numerals, indefinits i quantitatius (fotocòpia repartida i penjada al bloc. )

2a Formació dels gènere(masculí/femení) i nombre (singular/plural) del substantiu i de l' adjectiu.

Exercicis bloc). Estudieu amb moltes ganes, molt especialment, els masculins que fan el doble plural en -s/-os, els noms que són femenins i els fem masculins, tipus anàlisi; o al contrari, masculins que fem femenins- afores; com tots aquells substantius que tenen un significat diferent segons siguin femenins o masculins- el/la fi.

3a La Derivació i la composició. Estudieu quins són els tipus d'afixos ( prefix, sufix, infix) i sobretot quins són els sufixos per formar derivats d'oficis, de noms col·lectius, de noms abstractes,d'accions o verbs,etc.
Us posaré un exercici de separar el lexema o arrel del sufix i un altre de formar derivats. També surt la composició. Recordeu, la formació d'una paraula formada per dos mots ja existents que té un nou significa. Exemple: parallamps.

4a La Premsa. Seccions. La Notícia. Sobretot, heu de saber molt bé les parts de la notícia (avantítol, títol, subtítol, entrada, cos de la notícia) i que la informació s'estructura en piràmede invertida, de major importància a menys.
Us demanaré que en redacteu una!

5a Els verbs regulars. Els models de verbs catalans.
6a L'oració simple. Complement del nom, complement de l'adjectiu, complement de l'adverbi i complements verbals (CD, CI, CC, CRV, Atribut, Predicatiu

7a Anàlisi en forma d'arbre d'una frase

2a avaluació

1a. Pronoms febles. Substitució de CD+ CI.

2a. Pronoms febles. Substitució del CC, de l'Atribut, del CRV, del Predicatiu

3. Verbs irregulars. Gerundis i participis


4.errors bàsics d'ortografia

5. errades que cal evitar (2a part)


3a avaluació

1. Propietats del text: adequació, coherència, correcció i cohesió

Hi haurà una pregunta pràctica, suposo que de corregir allò que no està bé i argumentar, donar les raons per les quals no està bé.


2a El text narratiu. Un text i comentar la trama, la història, els tipus de personatges, el temps, l'espai...


3a El text descriptiu. Parts del text i recursos.


4a La correcció dels contes.


6a. L'oració composta: distingir frases coordinades, juxtaposades i subordinades.

7a. Tipus de coordinades.


Haureu de marcar i distingir entre els diversos tipus de coordinades (disjuntives, copulatives, adversatives, explicatives...).

8a. literatura: les llengües romàniques, els primers textos catalans, els trobadors, Ramon Llull, les Quatre Grans Cròniques i Francesc Eiximenis.

Bé, això és tot! Va, que vosaltres podeu! A estudiar molt!
I sabent tot això a la perfecció, un 10 SEGUR!!! ÀNIMS! ;)

divendres, 3 de juny de 2011

1r de BAT. QUI VA A RECUPERACIÓ? QUÈ HE D'ESTUDIAR EN CADA TRIMESTRE?
(imatge de google imatges)
HOLA A TOTHOM!

Com us vaig dir, aquí teniu la llista de qui ha d'anar a recuperació de català.
Si teníeu alguna avaluació suspesa, però la mitjana del curs us dóna, esteu aprovats. Si no sou a la llista és que teniu català aprovat! FELICITATS!!! ;).

I si hi sou, ja sabeu que us toca: a estudiar molt i molt! Sobretot no llanceu la tovallola abans d'hora. Creieu en vosaltres i intenteu-ho amb totes les forces. No teniu res a perdre i molt a guanyar! ÀNIMS!

Els següents de vosaltres, heu d'anar a recuperar:

1r de BAT A

- Ivan Barrios 1a i 2a avaluació
- Adrià Belles 1a av
- Karol Fajardo 1a i 2a av.
- Rubén Iserte 1a, 2a i 3a av.
- Luís Alberto Loaiza 1a i 3a av.
- Diego Mejias 1a, 2a i 3a av.
- Sergio Pérez 1a, 2a i 3a av.
- Ignacio Ramírez 1a, 2a i 3a av.
- Adnane Talibi 1a, 2a i 3a av.
- Judit Zamora 1a i 2a av.

1r de BAT B
- Manel Álvarez 1a, 2a i 3a avaluació
- Rachid Amlou 1a i 2aV.
- Brian Caldwell 1a, 2a i 3a av.
- Irene Calzadilla 1a i 3a av.
- Fernando Domínguez 1a, 2a i 3a av.
- Paulina Espinosa 1a, 2a i 3a av.
- Jonatan Fernández 2a i 3a av.
- Victoria Fernández 1a, 2a i 3a av.
- David Lascorz 1a, 2a i 3a av.
- Sónia Castelló 1a, 2a i 3a av.

CONTINGUTS PER AVALUACIONS:

1a Avaluació

1a Categories gramaticals. -determinants: articles, demostratius, possessius, numerals, indefinits i quantitatius (fotocòpia repartida i penjada al bloc. )

2a Formació dels gènere(masculí/femení) i nombre (singular/plural) del substantiu i de l' adjectiu.

Exercicis bloc). Estudieu amb moltes ganes, molt especialment, els masculins que fan el doble plural en -s/-os, els noms que són femenins i els fem masculins, tipus anàlisi; o al contrari, masculins que fem femenins- afores; com tots aquells substantius que tenen un significat diferent segons siguin femenins o masculins- el/la fi.

3a Transcripció fonètica "b"--[b] i dir quin so és (ex.:oclusiu bilabial sonor).

4a L'oració simple. Complement del nom, complement de l'adjectiu, complement de l'adverbi i complements verbals (CD, CI, CC, CRV, Atribut, Predicatiu

5a Anàlisi en forma d'arbre d'una frase

6a La narració. Un text i comentar la trama, la història, els tipus de personatges, el temps, l'espai...

7a Poesia. D'una poesia dir quin vers té, rima, elisions i sinalefes

8a Saber reconèixer les diverses figures retòriques o literàries

9a Saber fer un comentari de text literari. Mètrica i figures retòriques.

2a avaluació

1a. Pronoms febles. Substitució de CD+ CI.

2a. Pronoms febles. Substitució del CC, de l'Atribut, del CRV, del Predicatiu

3. Verbs irregulars. Gerundis i participis

4.errors bàsics d'ortografia

3a avaluació

1. Propietats del text: adequació, coherència, correcció i cohesió

Hi haurà una pregunta pràctica, suposo que de corregir allò que no està bé i argumentar, donar les raons per les quals no està bé.

2. L'oració composta: coordinació, juxtaposició i subordinació

3. Tipus de coordinades.

4. L'oració subordinada substantiva, adjectiva i adverbial

L'oració composta. Oracions coordinades, juxtaposades i subordinades.

a)Haureu de marcar i distingir entre els diversos tipus de coordinades (disjuntives, copulatives, adversatives, explicatives...).

b)També haureu de diferenciar una oració subordinada substantiva, una d'adjectiva o una d'adverbial.

c)Distingir quines són les subordinades substantives completives, d'infinitiu, interrogatives i relatives

d)Saber reconèixer quina funció fa tota la subordinada respecte de l'oració principal (subjecte, CN, C. Adj, C. Adv. CD, CI, Atribut

e)Saber quina funció fa el relatiu dins de l'oració subordinada substantiva de relatiu.

f) Distingir les subordinades adjectives especificatives de les explicatives. I saber quina funció fa l'oració subordinada. Funció del relatiu

g) Tipus de subordinades adverbials i funció d'aquestes i del relatiu

5. Comentari de text dirigit. Mètrica i figures retòriques.
Literatura.Comentari de text dirigit:
Us faré una sèrie de preguntes sobre un poema, autor, època, moviment... i d'altres molt concretes sobre algun aspecte del text, relacionades amb el significat del poema, l'estructura o parts, la mètrica i les figures literàries.

Bé, això és tot! Va, que vosaltres podeu! A estudiar molt!
I sabent tot això a la perfecció, un 10 SEGUR!!! ÀNIMS! ;)