diumenge, 12 de desembre de 2010

3r d'ESO i 1r BAT. REFORÇ I AMPLIACIÓ.RESUM PRONOMS CD+CI
(Il·lustracions de google imatges)

Ei, patatons i patatones!

La teoria que heu de saber resumideta aquí! 

A l'entrada de sota us he deixat els exercicis de pronoms solucionats i més avall una pregunta que us puntua perquè sàpigueu com aneu. Us heu de descarregar els dos fitxer i fer-los. 
EStudieu Moooooooolttt!! Va, que vosaltres podeu ;)

Els pronoms substitueixen els noms per tal de no repetir-los. Per aquest motiu utilitzem els pronoms, per donar coherència al text.


CD
Quan hem de substituir els pronoms de 3a persona del CD cal tenir en compte el tipus:

1) CD determinat- el Cd porta un article determinat (el, la, els.les), un demostratiu (aquest, aqueix, aquell) o un possessiu (meu, teu, seu).

En aquest cas el CD determinat se substitueix pel pronom 
EL. LA, ELS, LES.
Ex.: La Marta compra els regals (CD det- els) / La Marta els compra.
(Recorda el i els immediatament darrere del verb es canvien a lo i los. Ex: Recordeu-lo/los)2) CD indeterminat- el CD no porta un article determinat, un demostratiu o un possessiu. Pot portar un article indeterminat, un quantitatiu, un indefinit davant o res.
En aquest cas el Cd indeterminat se substitueix pel pronom EN (-NE darrere del verb o N' /'N davant o darrere del verb que comenci per vocal)
Ex.: La Marta compra regals / La Marta en compra / Agafa pomes! Agafa'n3) CD neutre- el CD és la paraula això /allò o hi ha una oració que fa de CD.
En aquest cas el CD neutre se substitueix pel pronom HO
Ex.: Vull això/ Vull allò/ Vull que vinguis ara -->Ho vullCI


1) Si és singular se substitueix per LI (és igual si és femení o masculí)
Ex.: Compro el disc per al Pau 
Li compro el disc2) Si és plural se substitueix per ELS (és igual si és femení o masculí)
Ex.: Compro el disc per a les cosines
Els compro el disc

Combinació de CD+CI
1) L'ordre normal sempre és primer CI+CD
Ex: Compro un disc per a les cosines
Els en compro un

EXCEPTE UN CAS * CD det (el, la, els, les) + CI Sg LI
Llavors passen dues coses:
1) L'ordre dels pronoms es canvia a CD +CI
2) El pronom CI sg-LI passa a ser HI
Ex: Compro el disc per a la cosinaL'hi comproRecorda l'hi , la hi (no s'apostrofa), els hi, les hi.
I per últim una regla d'or, com més a la dreta puguis apostrofar millor!
Aquesta és tota la teoria que us heu de saber i que preguntaré segurísssissim!!!!!!!!!!!!! A estudiarrrrrrrrrrr!


Més exercicis per fer pràctica per qui vulgui!
RECORDEU 3R C I D DE FER LA SUBSTITUCIÓ PER SEPARAT DELS COMPLEMENTS!!

1. Substitueix els complements indirectes per pronoms febles:


Posa el pronom davant del verb

a)Escriu una carta a ell
b)Escriu una carta a ella

c)Escriu una carta a ells

d)Escriu una carta a elles
e)Escriu una carta al seu pare
f)Escriu una carta a la seva mare
g)Escriu una carta a les amigues
h)Escriu una carta a les noies
i)Escriu una carta als amics

Posa el pronom darrere del verb (recorda que sempre va en guions si no s'apostrofa)
a) Va donar això als pares
b) Va donar això a les amigues
c) Va donar això als nois
d) Va donar això a les noies
e) Va donar això a elles
f) Va donar això a ells
g) Va donar això al porter
h) Va donar això a la veïna

2. Substitueix el CD i el CI. Fixa't si cal modificar-los o no.

Davant del verb
a)Li porta dos collarets
b)Li porta els apunts
c)Li porta les llibretes
d)Li porta uns quants llibres
e)Li porta això
f)Li porta el que li va demanar
g)Li porta el bitllet
h)Li porta la postal
i)Li porta l'entrepà
j)Li porta cromos
k)Li porta el llapis
l)Li porta els adhesius
m)Li porta el material

darrere del verb
a)Li va donar el missatge
b)Li va donar la llauna
c)Li va donar tres llibres
d)Li va donar el que volia
e)Li va donar els segells
f)Li va donar alguns consells
g)Li va donar la cadira
h)Li va donar dos anuncis
i)Li va donar les peres
j)Li va donar els bolígrafs
k)Li va donar la solució
l)Li va donar els consells
m)Li va donar el que demanava

3. Fes el mateix amb el CI:

Davant del verb
a) Els compra dos apartaments
b) Els compra dues flors
c) Els compra les entrades
d) Els compra regals
e) Els compra els llibres
f) Els compra les col·leccions
g) Els compra uns quants ous
h) Els compra el pa
i) Els compra la collita
j) Els compra els quaderns
k) Els compra el que volen

Darrere del verb
a)Torneu-los el préstec
b)Torneu-los la demanda
c)Torneu-los tres llibres
d)Torneu-los les fotocòpies
e)Torneu-los cinc àlbums
f)Torneu-los el que us van deixar
g)Torneu-los els diners de la rifa
h)Torneu-los la cantimplora
i)Torneu-los les visites
j)Torneu-los cromos
k)Torneu-los la bicicleta
l)Torneu-los els apunts

4. Substitueix els complements per pronoms:
a) La Judit comprava entrades per a la seva amiga
b) Organitzarem una excursió per als tercers
c) Regala l'mp4 al teu amic
d) Torna això als teus pares
e) Redacta una notícia per a la professora


Vídeo del Programa Polònia: "Proposta de derogació dels pronoms febles"

3r d'ESO i 1r BAT. SOLUCIONS EXERCICIS PRONOMS FEBLES

(Il·lustracions de google imatges)

Hola esforçadíssims alumnes!

Aquí teniu les solucions als exercicis de pronoms febles.

1. Substitueix tots dos complements alhora:
a) Aquest individu ha pres la cartera al passatger del bigoti.
b) Hem encarregat les postres a la Neus.
c) Ha cedit la paraula al sots-secretari.
d) He venut la brusa a la Griselda.
e) Aviat retornaran el material a la Lluísa.
f) Han apujat el sou al Sergi.
Solucions


a) Aquest individu ha pres la cartera (CD det- la) al passatger del bigoti (CI sg li)
.
Aquest individu la hi ha pres.
Per separat 3r C i D: aquest individu la ha pres al passatges/ Aquest individu li ha pres la cartera

b) Hem encarregat les postres (CD det- les) a la Neus (CI sg- li) Les hi hem encarregades
Per separat 3r C i D: Les hem encarregat a la Neus/ Li hem encarregat les postres

c) Ha cedit la paraula (CD det -la) al sots-secretari (CI sg-li). La hi ha cedida
Per separat 3r C i D: La ha cedit al sots-secretari/ Li ha cedit la paraula

d) He venut la brusa (CD det- la) a la Griselda (CI sg-li). La hi ha venuda
Per separat 3r C i D: La ha venut a la Griselda/ Li ha venut la brusa

e) Aviat retornaran el material (CD det- el) a la Lluïsa (CI sg-li). L'hi retornaran aviat.
Per separat 3r C i D: Aviat el retornaran a la Lluïsa/ Aviat li retornaran el material

f) Han apujat el sou (CD det- el) al Sergi (CI sg li). L'hi han apujat
Per separat 3r C i D: L'han apujat al Sergi/ Li han apujat el souRECORDEU: CD determinat (el, la , les, les) + CI Sg li --->
1) Es canvia l'ordre dels pronoms a CD+ CI
2) El CI "li" passa a ser "hi"

2.Relaciona amb fletxes:
1) L'hi paga. 
2) La hi paga.
3) Els hi paga.
4) Les hi paga.
5) Li'n paga (o N'hi paga). 
6) Li ho paga.

a) Li paga els llibres. CI sg-li+ CD det- els 
3) Els hi paga.

b) Li paga les factures. CI sg-li+ CD det-les 
4) Les hi paga.

c) Li paga deutes. CI sg-li+ CD indet- en 

5) Li'n paga.

d) Li paga la manutenció. CI sg-li+ CD det-la 

2) La hi paga.

e) Li paga allò. CI sg-li+ CD neutre-ho 

6) Li ho paga.

f) Li paga els estudis. CI sg-li+ CD det-els 

3) Els hi paga.

g) Li paga el mobiliario CI sg-li+ CD det-el 

1) L'hi paga.

h) Li paga els cursets. CI sg-li+ CD det-els 

3)Els hi paga

i) Li paga això. CI sg-li+ CD neutre-ho 

6)Li ho paga

j) Li paga el lloguer. CI sg-li+ CD det-el 

1)L'hi paga

3. Substitueix els dos complements:
a) Donaré la llauna al Pep.CD det-la + CI sg-li La hi donaré

Per separat 3r C i D: La donaré al Pep/ Li donaré la llauna


b) Donaré la llauna a la Pepa. CD det-la + CI sg-li La hi donaré
Per separat 3r C i DLa donaré a la Pepa// Li donaré la llauna


c) Donaré les llaunes al Pep. CD det-les + CI sg-li Les hi donaré
Per separat 3r C i DLes donaré al Pep// Li donaré les llaunes


d) Donaré les llaunes a la Pepa. CD det-les + CI sg-li Les hi donaré
Per separat 3r C i DLes donaré a la Pepa// Li donaré les llaunes

e) He deixat el tornavís a la Maria.CD det-el + CI sg-li L'hi he deixat
Per separat 3r C i D: L'he deixat a la Maria/ Li he deixat el tornavís

f) He deixat el tornavís al Marià. CD det-el + CI sg-li L'hi he deixat
Per separat 3r C i D: L'he deixat al Marià/ Li he deixat el tornavís

g) He deixat les tenalles a la Júlia. CD det-les + CI sg-li Les hi he deixades
Per separat 3r C i D: Les he deixat a la Júlia/ Li he deixat les tenalles
h) He deixat les tenalles al Julià.CD det-les + CI sg-li Les hi he deixades

Per separat 3r C i D: Les he deixat al Julià/ Li he deixat les tenalles

4. Substitueix els dos complements:

a) Demà mateix tornarem això a la Lucrècia.
b) Venim per demanar la cassola grossa a la mare
e) Donava caramels al seu nét.
c) A vostè l'aprecia moIt. Ja veurà com li facilitarà informacions molt valuoses.
d) Ha canviat els bolquers a la criatura.
e) Li han esclafat la pilota de ping-pong,
f) Hem sol·licitat els horaris a l'empleat de la taquilla.
g) Mai no demanava diners al seu pare.


a) Demà mateix tornarem això (CD neutre-ho) a la Lucrècia (CI sg-li).
Demà mateix li ho tornarem.
Per separat 3r C i D:  Demà mateix ho tornarem a la Lucrècia/ Demà mateix li tornarem això

b) Venim per demanar la cassola grossa (CD det-la) a la mare (CI Sg li)
Venim per demanar-la-hi.

Per separat 3r C i D: Venim per demanar-la a la mare/ Venim per demanar-li la cassola grossa

e) Donava caramels (CD indetermiat-en) al seu nét (CI Sg-li)
Li'n donava
Per separat 3r C i D: En donava al seu nét /Li donava caramels

c) A vostè l'aprecia moIt. Ja veurà com li (CI sg-li) facilitarà informacions molt valuoses (CD indeterminat- en).
Ja veurà com li'n facilitarà.
Per separat 3r C i D: Ja veurà com li facilitarà informacions molt valuoses./ Ja veurà com en facilitarà a vostè.

d) Ha canviat els bolquers (CD det- els) a la criatura (CI sg-li) 
Els hi ha canviat
Per separat 3r C i D:Els ha canviat a la criatura /Li ha canviat els bolquers

e) Li (CI sg-li) han esclafat la pilota de ping-pong (CD det-la).
La hi han esclafada.
Per separat 3r C i D:Li han esclafat la pilota de ping-pong./L' han esclafada a ell.

f) Hem sol·licitat els horaris (CD det- els) a l'empleat de la taquilla (CI sg-li).
Els hi hem sol·licitat.
Per separat 3r C i D:Els hem sol·licitat a l'empleat de la taquilla /Li hem sol·licitat els horaris

g) Mai no demanava diners (CD indeterminat-en) al seu pare (CI sg-li).
Mai no li'n demanava.
Per separat 3r C i DMai no en demanava al seu pare./Mai no li demanava diners.

5. Omple els buits amb la combinació adient (sempre dos pronoms).Model.• • No sabien quina mena de substàncies eren aquelles i van demanar a un farmacèutic
que els les analitzés. 

a)Si necessiten tela, d'aquí un parell de dies _________ podrem servir un quilòmetre, si cal
Si necessiten tela, d'aquí un parell de dies podrem servir(a ells- CI pl-els)un quilòmetre (de tela CD indet- en), si cal.
Si necessiten tela, d'aquí un parell de dies els en podrem servir un quilòmetre, si cal.

b) Quant deuen costar aquelles sabates de xarol? Quan vinguin els dependents, ___________ preguntarem
Quant deuen costar aquelles sabates de xarol? Quan vinguin els dependents, ___________ preguntarem (quant deuen costar aquelles sabates de xarol -CD neutre-oració- ho)(als dependents- CI pl- els)
Quant deuen costar aquelles sabates de xarol? Quan vinguin els dependents, els ho preguntarem.

c) Digues als músics que encara tinc les seves partitures i que _________tornaré tan aviat com pugui.
Digues als músics que encara tinc les seves partitures i que _________tornaré tan aviat com pugui (a ells- CI pl- els) (les seves partitures - CD det- les).
Digues als músics que encara tinc les seves partitures i que els les tan aviat com pugui.

d) Els clients que vénen al nostre forn a comprar el pa, generalment ja porten bossa, quan no en duen _____________ emboliquem amb un paper molt higiènic.
Els clients que vénen al nostre forn a comprar el pa, generalment ja porten bossa, quan no en duen ______________emboliquem amb un paper molt higiènic (el pa- CD det- el) (a ells- CI pl- els).
Els clients que vénen al nostre forn a comprar el pa, generalment ja porten bossa, quan no en duen els l'emboliquem amb un paper molt higiènic.


e) Van demanar a l'empleat de l'agència de viatges l'adreca de l'hotel, però no _____________va saber trobar.
Van demanar a l'empleat de l'agència de viatges l'adreca de l'hotel, però no _____________va saber trobar (per a ells- CI pl- els) (l'adreça de l'hotel- CD det- la).
Van demanar a l'empleat de l'agència de viatges l'adreca de l'hotel, però no els la va saber trobar.f) Joan, afanya't a fer el sopar als convidats i serveix _________________ de seguida, que ja ronquen els budells ...
Joan, afanya't a fer el sopar als convidats i serveix _________________ de seguida (el sopar- CD det- el) (als convidats- CI pl- els), que ja ronquen els budells ...
Joan, afanya't a fer el sopar als convidats i serveix-los-el de seguida, que ja ronquen els budells ...
(El pronom feble els o el darrere el verb immediatament, es transforma en los o lo.

g) Aquests informes són per als arquitectes: fes _______________arribar tan aviat com puguis, que l'Enric i el Joan els esperen amb candeletes.
Aquests informes són per als arquitectes: fes _______________arribar (aquests informes- CD det- els) (als arquitectes- CI pl -els) tan aviat com puguis, que l'Enric i el Joan els esperen amb candeletes.
Aquests informes són per als arquitectes: fes-los-els arribar tan aviat com puguis, que l'Enric i el Joan els esperen amb candeletes.


6. Rescriu les frases substituint per un pronom cada element repetit. Model: • Sense voler, he trepitjat el peu a la Paula, pero no he fet mal a la Paula. _ ... pero no li he fet mal .
a) No cree que la Bet vulgui fer la volta al món en globus amb nosaltres. De tota manera, ja preguntaré a la Bet si vol fer la volta al món en globus amb nosaltres.
b) Quan expliquis l'accident a la seva dona, explica l'accident a la seva dona amb molt de tacte.
c) L'Isidre va demanar al màgic Andreu que li expliqués com havia partit la noia, però aquest no va voler revelar a I'Isidre com havia partit la noia.
d) La nena ha dit que, mentre fos fora, deixaria al seu germà la pilota i la raqueta i, a última hora, s'ha repensat i ara només vol deixar al seu germà una de les dues coses.
e) La Núria ha demanat al veí que enretirés de davant el gual el seu Eivissa negre matrícula KK, però aquest es resistia a enretirar-li l'Eivissa negre matrícula KK.
f) És millor que expliquis a la Flor que aquesta nit ens hem trobat, però explica bé a la Flor que aquesta nit ens hem trobat, que no malpensés ...
g) L'amo no volia que el vailet pasturés el ramat pels seus camps, perquè feia malbé a l'amo els seus camps.
h) He demanat tants favors a la Margarida, que no tinc prou valor per demanar més favors a la Margarida.


a) No cree que la Bet vulgui fer la volta al món en globus amb nosaltres. De tota manera, ja preguntaré a la Bet (CI sg-li) si vol fer la volta al món en globus amb nosaltres (CD neutre- oracio-ho).
(...) ja li ho preguntaré

b) Quan expliquis l'accident a la seva dona, explica l'accident (CD det- el) a la seva dona (CI sg- li)amb molt de tacte.
Quan expliquis l'accident a la seva dona, explica-l'hi amb molt de tacte.

c) L'Isidre va demanar al màgic Andreu que li expliqués com havia partit la noia, però aquest no va voler revelar a I'Isidre (CI sg-li)com havia partit la noia (CD neutre- oració- ho).
L'Isidre va demanar al màgic Andreu que li expliqués com havia partit la noia, però aquest no va voler revelar-li-ho.

d) La nena ha dit que, mentre fos fora, deixaria al seu germà la pilota i la raqueta i, a última hora, s'ha repensat i ara només vol deixar al seu germà una de les dues coses.
La nena ha dit que, mentre fos fora, deixaria al seu germà la pilota i la raqueta i, a última hora, s'ha repensat i ara només vol deixar al seu germà (CI sg-li) una de les dues coses (CD indet- en).
La nena ha dit que, mentre fos fora, deixaria al seu germà la pilota i la raqueta i, a última hora, s'ha repensat i ara només vol deixar-li'n una.

e) La Núria ha demanat al veí que enretirés de davant el gual el seu Eivissa negre matrícula KK, però aquest es resistia a enretirar-li l'Eivissa negre matrícula KK.
La Núria ha demanat al veí que enretirés de davant el gual el seu Eivissa negre matrícula KK, però aquest es resistia a enretirar-li (C sg- li)l'Eivissa negre matrícula KK( CD det- el).
La Núria ha demanat al veí que enretirés de davant el gual el seu Eivissa negre matrícula KK, però aquest es resistia a enretirar-l'hi.

f) És millor que expliquis a la Flor que aquesta nit ens hem trobat, però explica bé a la Flor que aquesta nit ens hem trobat, que no malpensés ...
És millor que expliquis a la Flor que aquesta nit ens hem trobat, però explica bé a la Flor (CI Sg-li)que aquesta nit ens hem trobat (CD neutre- oració-ho), que no malpensés ...
És millor que expliquis a la Flor que aquesta nit ens hem trobat, però explica-li-ho bé, que no malpensés ...

g) L'amo no volia que el vailet pasturés el ramat pels seus camps, perquè feia malbé a l'amo els seus camps.
L'amo no volia que el vailet pasturés el ramat pels seus camps, perquè feia malbé a l'amo (CI sg-li)els seus camps(C det- els).
L'amo no volia que el vailet pasturés el ramat pels seus camps, perquè els hi feia malbé.

h) He demanat tants favors a la Margarida, que no tinc prou valor per demanar més favors a la Margarida.
He demanat tants favors a la Margarida, que no tinc prou valor per demanar més favors (CD indet- en)a la Margarida (CI sg-li).
He demanat tants favors a la Margarida, que no tinc prou valor per demanar-li'n més.


7.Completa:


a) Cambrer! Serveixi el segon plat a la meva senyora: no esperi a servir _____ , que té tard.
b) Aquesta llimonada és per a la Roser: porta _________ .
e) Susanna, dóna aquestes bombetes al pare: porta _________ ara mateix.
d) A l'hora de berenar, el nen voldrà els entrepans: tu seràs l'encarregat de donar _______ .
e) Va dir que comentaria la cerimònia a la presidenta, pero no va comentar ___________ .
f) Encara no tens clar si llogaràs el pis al noi de Cerdanyola? No t'hi pensis més: lloga _______ .
g) La pobra pianista necessitaria algú que l'ajudés a girar els fulls. Per què no _______ gires tu?
h) La Rita se n'ha anat un moment al lavabo i ha deixat les seves coses a la Berta perquè ______ guardés.


a) Cambrer! Serveixi el segon plat a la meva senyora: no esperi a servir _____ (a la meva senyora- CI sg- li)(el plat- CD det- el) , que té tard.
Cambrer! Serveixi el segon plat a la meva senyora: no esperi a servir-l'hi , que té tard.

b) Aquesta llimonada és per a la Roser: porta _________ (aquesta llimonada- CD det- la)(a la Roser- CI sg-li).
Aquesta llimonada és per a la Roser: porta-la-hi .

e) Susanna, dóna aquestes bombetes al pare: porta _________ ara mateix (aquestes bombetes- CD det- les) (al pare- CI sg-li).
Susanna, dóna aquestes bombetes al pare: porta'ls-hi ara mateix.


d) A l'hora de berenar, el nen voldrà els entrepans: tu seràs l'encarregat de donar _______ (els entrepans- CD det- els) (al nen- CI sg-li).
A l'hora de berenar, el nen voldrà els entrepans: tu seràs l'encarregat de donar-los-hi .

e) Va dir que comentaria la cerimònia a la presidenta, pero no va comentar ___________ (la cerimònia- CD det- la) (a la presidenta- CI sg- li).
Va dir que comentaria la cerimònia a la presidenta, pero no va comentar-la-hi .


f) Encara no tens clar si llogaràs el pis al noi de Cerdanyola? No t'hi pensis més: lloga _______ (el pis- Cd det- el) (al noi de Cerdanyola- C sg-li).
Encara no tens clar si llogaràs el pis al noi de Cerdanyola? No t'hi pensis més: lloga-l'hi.

g) La pobra pianista necessitaria algú que l'ajudés a girar els fulls. Per què no _______ gires tu (els fulls- Cd det- els) (a la pobra pianista- CI sg-li)?
La pobra pianista necessitaria algú que l'ajudés a girar els fulls. Per què no els hi gires tu?

h) La Rita se n'ha anat un moment al lavabo i ha deixat les seves coses a la Berta perquè ______ guardés.
La Rita se n'ha anat un moment al lavabo i ha deixat les seves coses a la Berta perquè guardés (les seves coses- Cd det- les) (a ella- CI sg- li)
La Rita se n'ha anat un moment al lavabo i ha deixat les seves coses a la Berta perquè les hi guardés.
8. Evita les repeticions fent ús d'una combinació de CD + CI.
Models:
• El client ha demanat al notari les escriptures del pis i aquest ha donat les escriptures del pis al client.
_ ... i aquest les hi ha donades (donat).

a) Com que en Rafel no havia vist mai els nostres peixos, he ensenyat els nostres peixos a en Rafel.
b) El presoner conservava la pipa entre les mans mentre lligaven les mans al presoner.
c) Encara que tothom donava la raó al fiscal, l'advocat defensor tenia prou proves per no donar la raó al fiscal.
d) En Gerard ens va fer una mala passada, pero ens ho vam agafar amb humor: li vam agafar l'orella dreta i vam estirar l'orella dreta a en Gerard tot dient-li que no hi tornés més ...
e) L'Olga va demanar els dos llits plegables a la mestressa i aquesta no va dubtar ni un segon a deixar els dos llits plegables a l'Olga.
f) El conseller allargà la mà a l'empresària i aquesta estrenyé la mà al conseller efusivament.
g) L'Oleguer era tan entremaliat que un dia agafà la cua al quisso amb la intenció
d'arrencar la cua al quisso.
h) En veure passar l'equip rival, en Terenci s'ha ajupit per agafar uns rocs de terra i ha tirat els rocs a l'equip rival.
i)Aquest matí el Ricard m'ha demanat si li podia deixar la maleta i he deixat la maleta a en Ricard.

a) Com que en Rafel no havia vist mai els nostres peixos, he ensenyat els nostres peixos (CD det- els) a en Rafel (Ci sg-li)
Com que en Rafel no havia vist mai els nostres peixos, els hi he ensenyats.

b) El presoner conservava la pipa entre les mans mentre lligaven les mans(Cd det- les) al presoner (CI sg-li).
El presoner conservava la pipa entre les mans mentre les hi lligaven.

c) Encara que tothom donava la raó al fiscal, l'advocat defensor tenia prou proves per no donar la raó (Cd det- la) al fiscal (CI sg-li).
Encara que tothom donava la raó al fiscal, l'advocat defensor tenia prou proves per no donar-la-hi.

d) En Gerard ens va fer una mala passada, però ens ho vam agafar amb humor: li vam agafar l'orella dreta i vam estirar l'orella dreta (Cd det- la) a en Gerard (CI sg-li)tot dient-li que no hi tornés més ...
En Gerard ens va fer una mala passada, però ens ho vam agafar amb humor: li vam agafar l'orella dreta i vam estirar-la-hi tot dient-li que no hi tornés més ...


e) L'Olga va demanar els dos llits plegables a la mestressa i aquesta no va dubtar ni un segon a deixar els dos llits plegables (CD det- els)a l'Olga (CI sg-li).
L'Olga va demanar els dos llits plegables a la mestressa i aquesta no va dubtar ni un segon a deixar-los-hi.


f) El conseller allargà la mà a l'empresària i aquesta estrenyé la mà (CD det- la) al conseller (CI sg-li)efusivament.
El conseller allargà la mà a l'empresària i aquesta la hi estrenyé efusivament.

g) L'Oleguer era tan entremaliat que un dia agafà la cua al quisso amb la intenció
d'arrencar la cua (CD det-la)al quisso(CI sg- li).
L'Oleguer era tan entremaliat que un dia agafà la cua al quisso amb la intenció
d'arrencar-la-hi.

h) En veure passar l'equip rival, en Terenci s'ha ajupit per agafar uns rocs de terra i ha tirat els rocs (CD det- els) a l'equip rival (Ci sg- li).
En veure passar l'equip rival, en Terenci s'ha ajupit per agafar uns rocs de terra i els hi ha tirat.

i)Aquest matí el Ricard m'ha demanat si li podia deixar la maleta i he deixat la maleta (CD det- la)a en Ricard (CI sg-li).
Aquest matí el Ricard m'ha demanat si li podia deixar la maleta i la hi he deixada.

9. Reconstrueix les combinacions
Model: •A l'Hortènsia se li ha gangrenat una cama i no sé pas si la hi salvaran.
-(...)si salvaran la cama a I'Hortènsia.

a) Ja has pagat el rebut de la llum a la mestressa? -No, encara no l'hi he pagat.
b) L'Eduard em va demanar que, tan bon punt em diguessin la notícia, la hi fes
e) El soldat es va desfer en excuses, pero el sergent no les hi va acceptar.
c) A l'Avel·lina no li agradava gens aquell pis. No se'l compraria per res del món, bé de preu que l'hi oferissin.
d) La Raquel va demanar a la Sílvia si li podia deixar la moto i la hi ha deixada.
e) Tot i que el metge havia promés a la Marta que li prendria el pols, va marxar sense prendre-l'hi.


a) Ja has pagat el rebut de la llum a la mestressa? -No, encara no l'hi he pagat.
Ja has pagat el rebut de la llum a la mestressa? -No, encara no he pagat (el rebut de llum- cd det-el) (a la mestressa- CI sg-li).

b) L'Eduard em va demanar que, tan bon punt em diguessin la notícia, la hi fes
L'Eduard em va demanar que, tan bon punt em diguessin la notícia, fes (la notícia- Cd det- la) (a l'Eduard- CI sg-li)

e) El soldat es va desfer en excuses, però el sergent no les hi va acceptar.
El soldat es va desfer en excuses, però el sergent no va acceptar (les excuses- Cd det- les) (al soldat- CI sg- li).

c) A l'Avel·lina no li agradava gens aquell pis. No se'l compraria per res del món, per molt bé de preu que l'hi oferissin.
A l'Avel·lina no li agradava gens aquell pis. No se'l compraria per res del món, per molt bé de preu que oferissin (aquell pis- Cd det- el) (a ella- CI sg-li).


d) La Raquel va demanar a la Sílvia si li podia deixar la moto i la hi ha deixada.
La Raquel va demanar a la Sílvia si li podia deixar la moto i ha deixat (la moto- CD det- la) (a la Raquel- CI sg-li).

e) Tot i que el metge havia promès a la Marta que li prendria el pols, va marxar sense prendre-l'hi.
Tot i que el metge havia promès a la Marta que li prendria el pols, va marxar sense prendre (el pols- Cd det- el) (a la Marta- CI sg-li).

3r d'ESO i 1r de BAT. SIMULACRE D'EXAMEN PRONOMS FEBLES

(Il·lustracions de google imatges)

Ei, "tremendus"!

Aquí teniu un petit exercici que us puntuarà per a fer-vos una idea de com aneu en el tema pronoms febles! Espero que us ajudi, que m'ha costat molt de fer-lo amb el programa potatoes! ;)
Examen de 10 frases de pronoms febles sense opcions
Examen de 15 frases de pronoms febles amb diverses opcions